Header Ads

Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về hộ tịch"

 Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về hộ tịch": CÔNG VĂN XEM TẠI ĐÂY

- Thí sinh truy cập vào Website của cuộc thi tại địa chỉ: https://myaloha.vn/ct/EYNCWW

- Bấm vào nút tham gia, lựa chọn các hình thức đăng nhập bằng tài khoản gmail, zalo hoặc facebook.

- Sau đó, bấm tham gia rồi điền đầy đủ các thông tin đăng ký. Lưu ý: Nơi công tác hoặc học tập hoặc nơi cư trú, thống nhất nhập vào là: Trường THPT Giá Rai cho Ban tổ chức dễ dàng thống kê theo đơn vị.

- Sau khi hoàn thành, chụp màn hình lại làm minh chứng, có hình ảnh tương tự như bên dưới (có họ và tên, điểm, thời gian):


Bí thư chi đoàn báo cáo tổng số lượt Đoàn viên, thanh niên THAM GIA THÀNH CÔNG Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về hộ tịch"

No comments

Powered by Blogger.