Header Ads

Giáo án bộ sách Cánh Diều: Tin học 3, Tin học 10, Lịch Sử 7, Hóa học 10

XEM MẪU GIÁO ÁN - BẤM XEM TẠI ĐÂY

Liên hệ email: lyhanhquan@gmail.com

Giá: 250.000 đ/ 1 bộ giáo án word; 250.000 đ/ 1 bộ giáo án powerpoint. Mua trọn bộ word, powerpoint thì giá 400.000đ/ 1 bộ.

Ngoài ra, còn có giáo án:
- Giáo án Tin học 3 Cánh diều
- Giáo án Lịch sử 7 Cánh diều
- Giáo án Hóa học 10 Cánh diều

No comments

Powered by Blogger.