Header Ads

Giáo án lớp 2 sách Cánh diều theo chương trình giáo dục phổ thông mới

 CÁC BẠN MUỐN MUA TÀI LIỆU THÌ LIÊN HỆ EMAIL: hanhquan20032003@gmail.com


Giáo án lớp 2 sách Cánh diều theo chương trình GDPT mới (soạn theo chủ đề định hướng phát triển năng lực của học sinh) gồm có:

- Giáo án lớp 2 môn Đạo đức học kỳ 1 sách Cánh diều theo chương trình GDPT mới: MUA TẠI ĐÂY

- Giáo án lớp 2 môn Đạo đức học kỳ 2 sách Cánh diều theo chương trình GDPT mới: MUA TẠI ĐÂY

- Giáo án lớp 2 môn hoạt động trải nghiệm sách cánh diều theo chương trình GDPT mới: MUA TẠI ĐÂY

- Giáo án môn toán lớp 2 học kỳ 1 sách cánh diều theo chương trình GDPT mới: MUA TẠI ĐÂY

- Giáo án môn toán lớp 2 học kỳ 2 sách cánh diều theo chương trình GDPT mới: MUA TẠI ĐÂY

- Giáo án lớp 2 môn tự nhiên xã hội sách cánh diều theo chương trình GDPT mới: MUA TẠI ĐÂY

- Giáo án lớp 2 môn tiếng việt học kỳ 1 sách cánh diều theo chương trình GDPT mới: MUA TẠI ĐÂY

- Giáo án lớp 2 môn tiếng việt học kỳ 2 sách cánh diều theo chương trình GDPT mới: MUA TẠI ĐÂY

Ngoài ra, còn có trọn bộ giáo án điện tử lớp 2 sách Cánh diều theo chương trình GDPT mới dành cho dạy học trực tuyến. Nếu bạn nào không có tài khoản trên 123doc thì có thể liên hệ email: hanhquan20032003@gmail.com hoặc Facebook để mua trực tiếp, gửi tiền qua tài khoản ngân hàng.

---------

Giáo án lớp 2 môn Tiếng Việt sách Cánh diều, Giáo án lớp 2 môn Toán sách Cánh diều, Giáo án lớp 2 môn Đạo đức sách Cánh diều, Giáo án lớp 2 môn Tự nhiên và xã hội sách Cánh diều, Giáo án lớp 2 môn Hoạt động trải nghiệm sách Cánh diều, giáo án sách cánh diều lớp 2, Giáo án lớp 2 theo chương trình GDPT mới, Giáo án lớp 2 sách Cánh diều theo chương trình GDPT mới.

No comments

Powered by Blogger.