Header Ads

Đoàn trường THPT Giá Rai tuyên truyền Chương trình triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh năm 2021

Thực hiện công văn số 285-CV/ĐTN, ngày 27/7/2021 của Ban Thường vụ Thị đoàn Giá Rai về việc tuyên truyền Chương trình triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh năm 2021. Ban Thường vụ Đoàn trường THPT Giá Rai đề nghị các chi Đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Vận động đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia chương trình "Cam kết xanh" bằng cách truy cập website trieucayxanh.doanthanhnien.vn, nhấn nút vào đăng ký "ĐĂNG KÝ CAM KẾT XANH" để đăng ký tham gia cam kết và thực hiện các "Hành động xanh".

Tiếp theo là đăng ký tài khoản

 

Tiếp theo là ĐĂNG KÝ "HÀNH ĐỘNG XANH". Chọn 1 trong 3 nội dung có trong hình rồi bấm vào để chọn 2 ảnh tương ứng nội dung mình đã chọn. Gợi ý: Chọn những hình ảnh gắn liền với chủ đề hành động xanh tại cơ quan đơn vị mình.

Sau đó, bấm vào gửi hình ảnh "Hành động xanh".

Thời gian diễn ra chương tình cuộc vận động "Cam kết xanh" từ 29/6/2021 đến hết ngày 29/7/2021.

2. Tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân một số nội dung tiêu biểu do Trung ương Đoàn tổ chức: Cuộc thi ảnh "Triệu cây xanh": Từ ngày 16/7/2021 đến hết ngày 16/8/2021.


No comments

Powered by Blogger.