Header Ads

Khối trường quân đội sử dụng 7 tổ hợp xét tuyển

>> Hôm nay (27/4), thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp

1. Khối trường quân đội sử dụng 7 tổ hợp nào xét tuyển

Tuyển sinh vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự năm 2021, các trường Quân đội sử dụng 7 tổ hợp xét tuyển.

Theo quy định tại Điều 27, Thông tư tuyển sinh, trong tuyển sinh vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự, các trường quân đội sử dụng 7 tổ hợp xét tuyển, gồm:

Tổ hợp xét tuyển A00 (gồm các môn: Toán, Lý, Hoá);

Tổ hợp xét tuyển A01 (gồm các môn: Toán, Lý, tiếng Anh);

Tổ hợp xét tuyển B00 (gồm các môn: Toán, Hoá, Sinh);

Tổ hợp xét tuyển C00 (gồm các môn: Văn, Sử, Địa);

Tổ hợp xét tuyển D01 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Anh);

Tổ hợp xét tuyển D02 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Nga);

Tổ hợp xét tuyển D04 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Trung Quốc).

Quy định cụ thể về tổ hợp xét tuyển của các trường:

Học viện Quân y: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A00 và B00;

Học viện Biên phòng: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A01 và C00;

Học viện Khoa học quân sự: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển D01, D02, D04 và A00, A01;

Trường Sĩ quan Chính trị: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A00, C00 và D01;

Các học viện: Kỹ thuật quân sự, Hậu cần, Phòng không - Không quân, Hải quân và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Thông tin, Công binh, Đặc công, Tăng - Thiết giáp, Không quân, Pháo binh, Phòng hóa: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A00 và A01.

2. Kéo dài thời gian sơ tuyển khối trường quân sự đến ngày 15/5

Theo thông báo của Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, thời gian sơ tuyển sẽ kéo dài từ ngày 1/3 đến ngày 15/5 (trước đó từ ngày 1/3 đến 25/4).

Ngày 22/4, Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển vào các trường đại học, học viện, sỹ quan trong khối ngành quân đội.

Sau khi tổ chức khám sức khỏe đợt 2 (thực hiện trong tháng 4/2021), trước khi kết thúc thời gian sơ tuyển (15/5/2021), nếu còn thí sinh đăng ký tham gia sơ tuyển, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức khám sức khỏe cho số thí sinh đăng ký sơ tuyển.

Ban Tuyển sinh quân sự các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổng hợp và bàn giao hồ sơ sơ tuyển về các trường thí sinh đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất): Phía Bắc vào ngày 26/5/2021; Phía Nam vào ngày 28/5/2021.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ về Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng (qua Cục nhà trường/Bộ tổng tham mưu), điện thoại: 069.534204 để được giải đáp.

Năm nay có 17 trường quân đội tuyển tổng cộng 5.329 chỉ tiêu đại học, duy nhất Trường sĩ quan không quân tuyển sinh trình độ cao đẳng với 70 chỉ tiêu.

Có 3 học viện tuyển sinh thí sinh nữ, gồm: Học viện Kỹ thuật quân sự (33 chỉ tiêu); Học viện Quân y (40 chỉ tiêu); Học viện Khoa học quân sự (8 chỉ tiêu).

Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào 1 trường trong quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 1 ngành); các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Thùy Linh (giaoduc.net.vn)

No comments

Powered by Blogger.