Header Ads

Thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” Năm học 2022-2023ĐOÀN VIÊN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH “RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN” TRONG NĂM HỌC 2022-2023: BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ

Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2022: XEM TẠI ĐÂY

Phiếu đăng ký thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” Năm học 2022-2023: XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm, đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019-2022 (Cá nhân xếp loại xem trang 5; Chi đoàn xếp loại xem trang 6, 7) - XEM TẠI ĐÂY

TẤT CẢ ĐOÀN VIÊN PHẢI TỰ NHẬP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN TRONG NĂM HỌC 2022- 2023: LINK NHẬP TẠI ĐÂY
>> TIN HỌC GIÁ RAI trên VCNET. Đăng ký tham gia ngay!

>> TIN HỌC GIÁ RAI đang hoạt động trên Lotus. Tham gia ngay!

>> Trang cá nhân của TIN HOC GIA RAI trên GAPO. Đăng ký tài khoản Gapo ngay!

No comments

Powered by Blogger.