Header Ads

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" - CÔNG VĂN CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN, TỈNH ĐOÀN BẠC LIÊU

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" - CÔNG VĂN CỦA THỊ ĐOÀN GIÁ RAI

INFO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ THI - LINK TẠI ĐÂY

CLIP GIỚI THIỆU THỂ LỆ CUỘC THI - LINK XEM TẠI ĐÂY

CLIP GIỚI THIỆU APP THANH NIÊN VIỆT NAM - LINK XEM TẠI ĐÂY

APP dành cho hệ điều hành Android - LINK CÀI ĐẶT TẠI ĐÂY

APP dành cho hệ điều hành iOS - LINK CÀI ĐẶT TẠI ĐÂY

Gợi ý Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Tuần 3) - LINK XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

HƯỚNG DẪN BẰNG HÌNH ẢNH

1 comment:

Powered by Blogger.