Header Ads

Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn

Đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường THPT Giá Rai tích cực rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn

Chỉ thị Số: 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn - XEM TẠI ĐÂY

Kết luận Số: 06-KL/TWĐTN-BKT ngày 10/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị Số: 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn - XEM TẠI ĐÂY

No comments

Powered by Blogger.