Header Ads

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2020; đồng thời nhằm góp phần thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định về Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Đối tượng dự thi

1.1. Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên).

1.2. Bảng B: Dành cho sinh viên đang theo học tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm, học sinh trường trung cấp sư phạm (sau đây gọi là các cơ sở đào tạo) và lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài.

1.3. Bảng C: Dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên (không thuộc đối tượng của Bảng A và Bảng B, dưới 35 tuổi).

2. Nội dung

- Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh;  tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.

- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 34 năm đổi mới (1986-2020), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

3. Cách thức đăng ký, hình thức thi và thứ tự các vòng thi

3.1. Cách thức đăng ký và hình thức thi

- Thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn từ 09h00 ngày 24/8/2020. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.

- Thí sinh có thể tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac để đăng ký và tham dự thi.

- Thông tin chính thức về Cuộc thi được Ban tổ chức cập nhật trên các trang thông tin điện tử: http://hocvalamtheobac.vn,

http://www.moet.gov.vn, http://doanthanhnien.vn/, http://www.gdtd.vn và Fanpage: https://www.facebook.com/hocvalamtheobac/.

3.2. Vòng  loại (gồm 04 tuần thi)

- Vòng loại gồm có 04 tuần thi, thí sinh được quyền thi tối đa 04 lần/tuần thi. Bài thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả ghi nhận thành tích của thí sinh trong mỗi tuần thi.

- Thí sinh trả lời 30 câu hỏi trong vòng 10 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm số tối đa của thí sinh trong vòng thi này là 300 điểm. Trong quá trình thi, thí sinh có thể quay lại chỉnh sửa phương án đã trả lời hoặc lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào.

- Kết thúc vòng loại, điểm của thí sinh là tổng điểm của 04 tuần thi (xét theo điểm thi và thời gian thi được ghi nhận mỗi tuần thi) là tiêu chí lựa chọn thí sinh được tham dự Vòng Bán kết.

3.3. Vòng Bán kết và chung kết: xem chi tiết tại https://hocvalamtheobac.vn/

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Vòng loại: Từ 10h00 ngày 14/9/2020 đến 22h00 ngày 01/11/2020

+ Tuần 1: Từ 10h00 ngày 14/9/2020 đến 22h00 ngày 20/9/2020.

+ Tuần 2: Từ 09h00 ngày 28/9/2020 đến 22h00 ngày 04/10/2020.

+ Tuần 3: Từ 09h00 ngày 12/10/2020 đến 22h00 ngày 18/10/2020.

+ Tuần 4: Từ 09h00 ngày 26/10/2020 đến 22h00 ngày 01/11/2020.

Sau khi kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức công bố danh sách thí sinh đoạt giải tuần (có 10 thí sinh/bảng/tuần), vào 09h00 ngày thứ sáu của tuần kế tiếp.

- Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Bán kết của Cuộc thi, vào  09h00 ngày 05/11/2020.

2. Vòng Bán kết: Từ 9h00 ngày 09/11/2020 đến 22h00 ngày 15/11/2020.

- Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc của Cuộc thi vào 09h00 ngày 25/11/2020.

3. Vòng Chung kết: dự kiến tổ chức 07h30 ngày 12/12/2020 tại Thủ đô Hà Nội (địa điểm sẽ thông báo sau).

4. Lễ Tổng kết - Trao giải chung cuộc Cuộc thi: Dự kiến tổ chức 19h00 ngày 12 tháng 12 năm 2020 tại Thủ đô Hà Nội (địa điểm sẽ thông báo sau).

III. GIẢI THƯỞNG

1. Giải cá nhân (dành cho 03 bảng)

Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân có số điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất (tính giá trị đến phần trăm giây), là kết quả ghi nhận thành tích của thí sinh trong mỗi tuần thi, vòng thi, cụ thể như sau:

1.1. Giải thưởng tuần, Vòng loại, Vòng bán kết

a) Giải thưởng tuần: Mỗi tuần thi sẽ trao 10 giải mỗi bảng cho 10 thí sinh đạt kết quả thi trắc nghiệm cao nhất trong tuần (01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba), mỗi cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo chỉ được chọn 01 thí sinh kết quả cao nhất.

b) Giải thưởng Vòng loại: Trao 30 giải/Bảng (01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba và 20 giải tư). Ban Tổ chức công bố giải thưởng trong vòng 07 ngày sau khi kết thúc tuần thi cuối cùng.

c) Giải thưởng Vòng Bán kết: Trao 30 giải/Bảng (01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba và 20 giải tư).

d) Cách thức xét giải Vòng loại, Vòng Bán kết:

- Bảng A: Chọn từ 63 tỉnh/thành phố, mỗi địa phương lấy 01 thí sinh có kết quả thi cao nhất, sắp xếp kết quả từ cao xuống thấp của 63 thí sinh để chọn ra 30 thí sinh có kết quả tốt nhất.

- Bảng B: Chọn 30 thí sinh từ các cơ sở đào tạo có kết quả thi cao nhất, mỗi trường chỉ lấy tối đa 01 thí sinh, sắp xếp kết quả từ cao xuống thấp.

- Bảng C: Lựa chọn 30 thí sinh từ các trường đào tạo và các tỉnh/thành phố có kết quả thi cao nhất, sắp xếp kết quả từ cao xuống thấp,, mỗi trường đào tạo chỉ lấy 01 thí sinh; mỗi tỉnh/thành phố chỉ lấy 01 thí sinh.

đ) Giá trị giải thưởng của Vòng loại, Vòng Bán kết:

- Mỗi giải được trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và thẻ học tập của Tập đoàn Giáo dục Egroup (thẻ được sử dụng trong học trực tuyến và các ứng dụng của Tập đoàn Giáo dục Egroup).

1.2. Giải thưởng Vòng Chung kết

 - Căn cứ kết quả Vòng Chung kết, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Trung ương Đoàn trao bằng khen và giải thưởng cho thí sinh đoạt giải Vòng chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc

- Cơ cấu giải thưởng Vòng Chung kết 03 bảng, mỗi bảng như sau:

+ 01 giải nhất và 03 giải nhì: Mỗi giải được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiền thưởng.

+ 06 giải ba và 20 giải tư: Mỗi giải được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tiền thưởng.

2. Giải tập thể

- 10 giải cho 10 Sở giáo dục và đào tạo có tỷ lệ học sinh tham gia làm bài thi/tổng số thí sinh của địa phương nhiều nhất.

- 20 giải cho 20 cơ sở đào tạo có tỷ lệ sinh viên tham gia làm bài thi/tổng số thí sinh của trường nhiều nhất.

- 10 giải cho 10 trường phổ thông có tỷ lệ học sinh tham gia làm bài thi/tổng số thí sinh của nhà trường nhiều nhất (ưu tiên những trường có nhiều thí sinh đoạt giải tuần, vòng loại và vòng bán kết).

- Mỗi giải tập thể được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiền thưởng.

3. Khen thưởng Ban tổ chức

Xem xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho Cuộc thi.

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

- Thí sinh chỉ được sử dụng 01 tài khoản duy nhất đã đăng ký để dự thi.

- Thí sinh có biểu hiện gian lận sẽ không được Ban tổ chức công nhận kết quả và xét giải.

- Nếu thí sinh có bất kỳ thông tin cá nhân nào sai lệch so với thẻ học sinh, thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh thì không được tính kết quả và xét giải.

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi xem tại: https://hocvalamtheobac.vn/

Xem công văn của Sở GD-KH-CN Bạc Liêu về cuộc thi

No comments

Powered by Blogger.