Header Ads

Tham gia Hành trình về địa chỉ đỏ chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2020)

Tham gia Hành trình về địa chỉ đỏ chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2020)
DANH SÁCH tham gia Hành trình về địa chỉ đỏ chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2020) - XEM TẠI ĐÂY

KẾ HOẠCH Tổ chức Hành trình về địa chỉ đỏ chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2020) - XEM TẠI ĐÂY

THỂ LỆ Trò chơi dân gian chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2020) - XEM TẠI ĐÂY

Phân bổ lực lượng tham gia Hành trình về địa chỉ đỏ chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2020) - XEM TẠI ĐÂY

No comments

Powered by Blogger.