Header Ads

Một số công việc chuẩn bị cho Lễ bế giảng năm học 2019 - 2020

Buổi lễ bế giảng vào ngày 12/7/2020 có rất nhiều việc cần chuẩn bị, nên Thầy sẽ phát thưởng trước để hạn chế ùn tắt công việc vào ngày hôm đó. Thông báo cho các bạn biết những công việc sau:
1. Phát thưởng phong trào: Bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 10/7/2020 (Thứ sáu); Địa điểm: Phòng đoàn thanh niên

- Học sinh được tuyên dương nhiều lần;
- Lớp trưởng tiêu biểu;
- Bí thư tiêu biểu;
- Cờ đỏ xuất sắc;
- Học sinh có nhiều đóng góp;
- Tập thể tiêu biểu;
- Cuộc thi "Theo dấu chân Bác".


2. Phát thưởng học sinh giỏi toàn diện: Bắt đầu vào lúc 14h00 buổi chiều ngày 10/7/2020 (Thứ sáu); Địa điểm: Phòng đoàn thanh niên


3. Đăng ký ôn tập thi lại. Địa điểm: Phòng đoàn thanh niên

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 11/7 đến 18/7/2020;
- Lệ phí ôn tập, kiểm tra thi lại: 100.000đ/ 1 môn.


4. Bí thư chi đoàn cho các bạn Hộ nghèo, mồ côi có tên trong danh sách sau:


Gặp Thầy tại phòng Đoàn thanh niên bắt đầu vào lúc 09h00 ngày 10/7/2020 để làm hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập.

No comments

Powered by Blogger.