Header Ads

BCH Đoàn Trường THPT Giá Rai phát động cuộc thi trực tuyến “THEO DẤU CHÂN BÁC”

CUỘC THI TRỰC TUYẾN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Đây là cuộc thi tìm hiểu lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp của Bác

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

2. NỘI DUNG THI

- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT GIÁ RAI
THỊ ĐOÀN GIÁ RAI, TỈNH BẠC LIÊU

CUỘC THI TRỰC TUYẾN
THEO DẤU CHÂN BÁC
KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
19/5/1890 – 19/5/2020
THỜI GIAN THI: 12/5 – 19/5/2020
ĐỐI TƯỢNG: ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRƯỜNG THPT GIÁ RAI

3. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: Dựa trên kết quả sẽ chọn ra 10 học sinh có câu trả lời đúng nhất và dự đoán tổng số lượt trả lời đúng. 03 giải Tập thể lớp tiêu biểu nhất có tổng số lượt thí sinh dự thi nhiều nhất.

4. CÂU HỎI CÓ TRONG ĐỀ CƯƠNG


5. THAM KHẢO THÊM VỀ PHIM TÀI LIỆU

No comments

Powered by Blogger.