Header Ads

BCH Đoàn Trường THPT Giá Rai "Phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19" bằng hình thức nhắn tin ủng hộ trên "CỔNG NHÂN ĐẠO QUỐC GIA"

Căn cứ vào công văn số 168-CV/ĐTN ngày 25/3/2020 của BCH Đoàn Thị xã Giá Rai về việc "Phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19".


BCH Đoàn Trường THPT Giá Rai kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên Trường THPT Giá Rai, TÙY VÀO ĐIỀU KIỆN của mỗi cá nhân mà nhắn tin ủng hộ trên "CỔNG NHÂN ĐẠO QUỐC GIA"

Để ủng hộ: Soạn tin nhắn CV n gửi 1407 (Trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng). Mỗi tin nhắn sẽ đóng góp 20.000 đồng nhân n lần (trong đó n giới hạn từ 1 đến 100) để chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian phát động đến hết ngày 30/4/2020.

Nếu đoàn viên, thanh niên Trường THPT Giá Rai đã nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 thành công. THÌ BẤM VÀO LINK NÀY để báo cáo số tiền mà đoàn viên, thanh niên đã nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 để BCH Đoàn Trường tổng hợp báo cáo với cấp trên.

No comments

Powered by Blogger.