Header Ads

Gợi ý Đáp án câu hỏi tuần 6: "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

>>TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 CỦA BỘ Y TẾ

>>5 an toàn để phòng dịch COVID-19 khi nới lỏng giãn cách xã hội

Câu hỏi tuần 6: "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng".

Câu 1: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, năm 1951 đã nêu những nội dung gì?
A. Những khó khǎn của Đảng và Chính phủ
B. Cuộc trường kỳ kháng chiến
C. Sửa chữa những khuyết điểm sai lầm
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Trong bức thư gửi giới họa sỹ và văn nghệ sỹ năm 1951, Bác Hồ viết: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là … trên mặt trận ấy”. Bạn hãy cho biết, trong dấu (…) là từ nào sau đây?
A. nghệ sỹ
B. chiến sĩ
C. họa sỹ
D. thi sỹ

Câu 3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng ban hành Nghị quyết về xuất bản tờ báo nào của cơ quan Trung ương Đảng?
A. Báo Thanh niên
B.  Báo Cứu quốc
C.  Báo Vệ quốc quân
D. Báo Nhân dân

Câu 4: Bạn hãy cho biết, câu nói: “Toàn Đảng phải làm công tác tư tưởng, toàn Đảng phải làm công tác tuyên truyền” là của ai?
A. Hồ Chí Minh
B. Trường Chinh
C. Tố Hữu
D.  Lê Duẩn

Câu 5: Khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, thể hiện tinh thần quyết tâm của quân và dân ta trong chiến dịch nào?
A. Chiến dịch Biên giới 1950
B. Chiến dịch Tây Bắc 1952
C. Chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954
D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Câu 6: Ngày 19/3/1954, Ban Bí thư ra Chỉ thỉ số 71-CT/TW về việc chỉnh đốn sự chỉ đạo công tác tuyên huấn của các cấp uỷ đảng. Trong đó, nêu rõ yêu cầu nào?
A.  Cấp uỷ cử một cấp uỷ viên chuyên trách công tác tuyên huấn
B.  Cấp uỷ không nên cử cấp uỷ viên chuyên trách công tác tuyên huấn
C.  Cấp uỷ cử một số cấp uỷ viên chuyên trách công tác tuyên huấn
D.  Cấp uỷ cử một chuyên viên chuyên trách công tác tuyên huấn

Câu 7: “Ban chấp hành Trung ương quyết định các Đảng bộ các địa phương sẽ tiến hành một cuộc vận động chấn chỉnh Đảng, sửa chữa những khuyết điểm chính của cán bộ và đảng viên…”. Nội dung trên được nêu trong văn bản nào?
A. Chỉ thị của Ban Bí thư Về cuộc vận động chấn chỉnh Đảng, năm 1951
B. Chỉ thị đặc biệt của Ban Bí thư Về vấn đề Đảng ra công khai, năm 1951
C. Chỉ thị của Ban Bí thư Về vấn đề đấu tranh mậu dịch với địch, năm 1952
D. Lời kêu gọi nhân dịp phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm, năm 1952

Câu 8: Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Về công tác văn nghệ năm 1952 nêu mấy nhiệm vụ lớn và công tác chính?
A. 1 nhiệm vụ lớn, 2 công tác chính
B.  2 nhiệm vụ lớn, 3 công tác chính
C.  3 nhiệm vụ lớn, 4 công tác chính
D.  4 nhiệm vụ lớn, 5 công tác chính

Câu 9: Chỉ thị của Ban Bí thư Về cuộc vận động chấn chỉnh Đảng được ban hành ngày, tháng, năm nào?
A.  Ngày 29/9/1951
B.  Ngày 29/10/1951
C.  Ngày 29/11/1951
D.  Ngày 29/12/1951

Câu 10: Bài hát “Tiến về Sài Gòn” là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A.  Phạm Tuyên
B.  Hoàng Vân
C.  Lưu Hữu Phước
D.  Cao Việt Bách

Gợi ý Đáp án câu hỏi tuần 6:

Câu hỏi 1: D.
Câu hỏi 2: B.
Câu hỏi 3: D. 
Câu hỏi 4: B.
Câu hỏi 5: D.
Câu hỏi 6: A.
Câu hỏi 7: A.
Câu hỏi 8: C.
Câu hỏi 9: D.
Câu hỏi 10: C.
Cách thức dự thi

Để đăng ký tài khoản, người dùng truy cập vào mạng Internet theo đường dẫn: http://vcnet.vn hoặc tải ứng dụng VCNET về smartphone từ App Store (IOS) hoặc từ Google Play (Android). Sau đó, truy cập vào trang web hoặc ứng dụng, chọn mục “Đăng ký”, nhập số điện thoại và nhận mã kích hoạt. Điền các thông tin cá nhân, bao gồm: Tên, giới tính, ngày sinh, mật khẩu để hoàn thành đăng ký tài khoản.

- Người dự thi tiến hành các thao tác để trả lời câu hỏi thi của Ban Tổ chức:

+ Truy cập vào mạng VCNET: https://vcnet.vn/, sau đó truy cập vào banner của Cuộc thi


+ Trả lời câu hỏi thi.

(1) Đăng nhập tài khoản VCNET, truy cập vào banner của Cuộc thi và trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn đáp án đúng, sau đó điền vào ô “Dự đoán” số người trả lời đúng và bấm vào ô “Hoàn thành”.

(2) Trong trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian trả lời câu hỏi thi sớm nhất để trao thưởng cho người thi (thời gian tính đến ngày, giờ, phút, giây).

- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 23/3/2020, kết thúc vào ngày 13/7/2020.

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00’ thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 09h00’ thứ hai tuần kế tiếp.

- Mỗi người có thể tham gia dự thi nhiều lần trong cuộc thi tuần, nhưng chỉ được công nhận 01 kết quả đúng và có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần dự thi.

Sau khi hoàn thành sẽ có thông báo như sau:

>>Phát động Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

>>Trường ĐH Nông lâm TP.HCM dành 60% chỉ tiêu xét tuyển từ thi tốt nghiệp 2020

>>Không thi quốc gia sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình phổ thông

>>TIN HỌC GIÁ RAI trên VCNET. Đăng ký tham gia ngay!

>>TIN HỌC GIÁ RAI đang hoạt động trên Lotus. Tham gia ngay!

>>Trang cá nhân của TIN HOC GIA RAI trên GAPO. Đăng ký tài khoản Gapo ngay!

No comments

Powered by Blogger.