Header Ads

NHẬP ĐỊA CHỈ ĐÃ KHAI BÁO Y TẾ THÀNH CÔNG TRÊN ỨNG DỤNG NCOVI

>>TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 CỦA BỘ Y TẾ

>>100% đoàn viên thanh niên hoàn thành khai báo y tế trước ngày 29/3

>>Hướng dẫn khai báo y tế tự nguyện trên ứng dụng NCOVI

---------

Nếu đoàn viên, thanh niên Trường THPT Giá Rai CHƯA khai báo y tế bao giờ thì thực hiện một trong hai cách sau:

Cách thứ 1: Khai báo trên ứng dụng NCOVI, tải về và cài đặt trên điện thoại. Xem hướng dẫn: https://bit.ly/3bCYJrX

Cách thứ 2: Khai báo thành công trên cổng khai báo điện tử: https://tokhaiyte.vn/

KHI KHAI BÁO Y TẾ TRÊN ỨNG DỤNG NCOVI THÌ APP YÊU CẦU NHẬP ĐỊA CHỈ CÓ DẠNG NHƯ HÌNH

Nếu đã khai báo y tế THÀNH CÔNG rồi thì nhập vào biểu mẫu sau, gửi cho Thầy để tổng hợp báo cáo cấp trên (tất cả ai đã khai báo y tế THÀNH CÔNG rồi đều gửi hết).


Số mật mã hãy liên hệ với Bí thư chi đoàn lớp hoặc trực tiếp FB, Zalo của Thầy.

No comments

Powered by Blogger.