Header Ads

Prevention of COVID-19 in English to the foreigner community in Vietnam

>>TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 CỦA BỘ Y TẾ

>>Covid-19 trên Thế giới

Prevention of COVID-19 in English to the foreigner community in Vietnam.

In order to provide timely, accurate information, recommendations and guidance to cases being treated and cases of concentrated medical isolation, medical isolation at home, residence and the community of expatriates In addition to in Vietnam, the Ministry of Health builds communication products in English.

The recommendations include:
- Guidance for people in concentrated medical isolation (According to the latest guidelines)
- COVID-19 disease prevention recommendation
- Instructions to wear a cloth mask, medical mask
- Instructions for proper hand washing.
- Guidance for people in medical isolation at home and residence (According to the latest guidance)
- Instructions for Household members, place of residence (According to latest guidelines)

These communication products are delivered by the Ministry of Health in collaboration with the Ministry of Information and Communications and the Ministry of Defense to disease control centers and preventive medicine centers of provinces, cities and platforms. Communication of the Ministry of Health for publication.
Prevention of COVID-19 in English to the foreigner community in Vietnam


Source: Ministry of health

>>Video: Những việc bé nên và không nên làm để phòng chống dịch Covid-19

>>TIN HỌC GIÁ RAI đang hoạt động trên Lotus. Tham gia ngay!

>>Trang cá nhân của TIN HOC GIA RAI trên GAPO. Đăng ký tài khoản Gapo ngay!

No comments

Powered by Blogger.