Header Ads

Thêm một trường đại học vừa được Bộ GD-ĐT cho phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Thêm một trường đại học vừa được Bộ GD-ĐT cho phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.
Bộ GD-ĐT vừa có công văn số 468 về việc đồng ý cho Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Bộ GD-ĐT yêu cầu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đăng tải công khai đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam trên cổng thông tin điện tử của trường, của Bộ và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy chế thi. Cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT. Cần đảm bảo người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên website chính thức của trường.

Bộ cũng yêu cầu trường báo cáo kế hoạch tổ chức thi, thời gian, địa điểm của từng đợt thi, tổng hợp và đánh giá kết quả thi sau mỗi đợt thi gửi về bộ phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo.


Như vậy, tính đến thời điểm này, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM là đơn vị thứ 12 của cả nước được Bộ GD-ĐT cho phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Trước đó 11 đơn vị được phép gồm:

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế)

Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng)

ĐH Thái Nguyên

Trường ĐH Cần Thơ

Trường ĐH Hà Nội

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Trường ĐH Vinh

Học viện An ninh nhân dân

Trường ĐH Sài Gòn.

Lê Huyền (Vietnamnet.vn)

No comments

Powered by Blogger.