Header Ads

Triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2019 - 2020

CÔNG VĂN CỦA SỞ GD-KH-CN BẠC LIÊU - XEM TẠI ĐÂY

CÔNG VĂN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - XEM TẠI ĐÂY

THỂ LỆ THI - XEM TẠI ĐÂY

TẢI ĐỀ THI HỌC SINH THPT (Trong trường hợp không thể thi trực tuyến) - TẢI VỀ

THAM GIA THI TRỰC TUYẾN (Học sinh THPT) - BẤM VÀO ĐÂY

Đối với cấp THPT: dành cho học sinh lớp 10, 11 và giáo viên của 63 tỉnh/thành phố triển khai chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai".
Cuộc thi dành cho học sinh cấp THCS và THPT: Gồm 02 vòng thi
- Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ và câu hỏi tự luận.
- Vòng 2: Giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, dành cho học sinh có thành tích xuất sắc ở vòng 1.
Cách thức dự thi và nộp bài thi
- Học sinh và giáo viên tham gia THI TRỰC TUYẾN bằng cách trả lời trực tiếp câu hỏi trắc nghiệm và đính kèm bài tự luận trực tiếp trên trang website: http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn (Hướng dẫn các bước tham dự thi và nộp bài được đính kèm Công văn này).
- Trong trường hợp không thể thi trực tuyến, học sinh và giáo viên có thể trả lời câu hỏi trắc nghiệm, tự luận trên giấy và nộp bài dự thi tại trường. Nhà trường thu bài dự thi của giáo viên, học sinh, gửi về sở GDĐT; sở GDĐT tập hợp bài dự thi của các nhà trường và Ban tổ chức sẽ thu bài dự thi tại sở GDĐT.
Thời gian tổ chức cuộc thi
Vòng 1
- Từ ngày 03/02/2020 đến 07/02/2020: Các Sở GDĐT nhận Công văn và triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh, giáo viên trung học năm học 2019-2020 từ Ban tổ chức và gửi Công văn này, kèm theo đề thi cho các trường THCS và THPT tham dự cuộc thi.
- Từ ngày 10/02/2020 đến 24/02/2020: Các trường phát động cuộc thi; giáo viên, học sinh làm bài thi. Sau ngày 24/02/2020 hệ thống thi trực tuyến sẽ đóng và không tiếp nhận bài dự thi. Đối với bài thi trên giấy, nhà trường tập hợp bài thi của giáo viên và học sinh gửi về Sở GDĐT, Sở GDĐT nhận và niêm phong bài thi. Công ty Honda Việt Nam sẽ thu bài tại các Sở GDĐT và chuyển về Bộ GDĐT. Bài dự thi gửi trước ngày 24/02/2020 (tính theo dấu bưu điện).
- Từ ngày 25/02/2020 đến 18/03/2020: Ban Giám khảo tổ chức chấm thi.
- Dự kiến tuần IV tháng 3 năm 2020: Gửi thông báo kết quả thi vòng 1 đến các Sở GDĐT tham dự cuộc thi.
Vòng 2
- Dự kiến tuần II tháng 4/2020: tổ chức thi vòng 2 cho học sinh có thành tích xuất sắc ở vòng 1; giao lưu giáo viên có thành tích xuất sắc ở vòng 1; tổng kết, trao giải cho các cá nhân đoạt giải, các Sở GDĐT có kết quả dự thi xuất sắc nhất.
- Địa điểm: Dự kiến tại thành phố Đà Lạt hoặc Cần Thơ.

No comments

Powered by Blogger.