Header Ads

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực năm 2020

Bài thi đánh giá năng lực năm 2020 gồm 120 câu với ba phần sử dụng ngôn ngữ, Toán học - tư duy logic, phân tích số liệu và giải quyết vấn đề.

Đại học Quốc gia TP HCM công bố cấu trúc và bài thi đánh giá năng lực mẫu ngày 12/11, được xây dựng theo cách tiếp cận đề thi SAT (Scholastic Assessment Test) của Mỹ và TSA (Thinking Skills Assessment) của Anh. Thí sinh thực hiện 120 câu trắc nghiệm trong 150 phút.

Phần thứ nhất sử dụng ngôn ngữ với 40 câu gồm hai phần tiếng Việt và tiếng Anh. Với câu hỏi tiếng Việt, đề đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản, khả năng cảm thụ, phân tích các tác phẩm văn học. Đề thi tích hợp nhiều kiến thức về ngữ văn, đòi hỏi thí sinh nắm vững những kỹ năng thực hành tiếng Việt.

Ở câu hỏi tiếng Anh, đề đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ này ở cấp độ A2-B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc với các nội dung: lựa chọn cấu trúc câu, nhận diện lỗi sai, đọc hiểu câu, đọc hiểu đoạn văn.

Phần hai Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu với 30 câu hỏi đánh giá khả năng áp dụng các kiến thức toán học; tư duy logic; diễn giải, so sánh phân tích số liệu.

Nội dung chủ yếu của Toán học gồm: ứng dụng của đạo hàm để khảo sát hàm số, số phức, hình học thuần túy, hình học tọa độ, tích phân và ứng dụng của tích phân, tổ hợp và xác suất, hàm số mũ và hàm số logarit, giải toán bằng cách lập hệ phương trình, giải hệ phương trình nghiệm nguyên.

Các câu hỏi tư duy logic đánh giá khả năng suy luận thông qua các hình thức logic đơn lẻ và nhóm logic tình huống. Dựa vào các thông tin được cung cấp trong mỗi tình huống logic cùng với kỹ năng suy luận và phân tích, thí sinh tìm phương án khả thi cho các giả định được đưa ra.

Câu hỏi phân tích số liệu đánh giá khả năng đọc và phân tích số liệu thực tế thông qua các sơ đồ và các bảng số liệu. Các sơ đồ và bảng biểu xuất hiện trong đề thi gồm: biểu đồ tròn, biểu đồ Venn, biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ dạng bảng số liệu.

Cuối cùng, phần giải quyết vấn đề với 50 câu đánh giá khả năng hiểu các kiến thức giáo khoa cơ bản và áp dụng để giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên (hóa học, vật lý, sinh học) và khoa học xã hội (địa lý, lịch sử).


Năm 2020, Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt một vào ngày 29/3 tại TP HCM, Bến Tre, An Giang, Khánh Hoà; đợt 2 ngày 5/7 tại TP HCM, Cần Thơ, Khánh Hoà.

Mùa tuyển sinh năm nay, ngoài 8 trường, khoa thành viên Đại học Quốc gia TP HCM, 24 trường cao đẳng, đại học khác cũng sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển. Năm sau, con số này dự kiến lên đến 40.

>> Bài thi mẫu đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM

Theo Mạnh Tùng (vnexpress.net)

No comments

Powered by Blogger.