Header Ads

Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam

- Đối tượng: Thanh thiếu niện Việt Nam (Từ 09 đến 30 tuổi) ở trong và ngoài nước (Giáo viên trẻ dạy môn lịch sử tại các trường THPT, Trung tâm GDNN – GDTX không được tham gia thi).
- Nội dung thi: Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; những nhân vật lịch sử, những nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam có những đóng góp trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam qua 90 năm.
Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam
- Hình thức, thời gian: Vòng thi tuần (Hình thức thi trực tuyến) được diễn ra trong 05 tuần, với thời gian cụ thể như sau:
+ Tuần 1: Từ ngày 24/11/2019 – 30/11/2019;
+ Tuần 2: Từ ngày 01/12/2019 – 07/12/2019;
+ Tuần 3: Từ ngày 08/12/2019 – 14/12/2019;
+ Tuần 4: Từ ngày 15/12/2019 – 21/12/2019;
+ Tuần 5: Từ ngày 22/12/2019 – 28/12/2019.
- Vòng thi Bán kết (Hình thức thi trực tuyến): vào lúc 09h00’, ngày 05/01/2020 (Chủ nhật).
- Vòng thi Chung kết (Hình thức đối kháng sân khấu tại Thủ đô Hà Nội): ngày 12/01/2020.

5. Website chính thức của cuộc thi: timhieuvedangcongsan.vn

6. XEM CÔNG VĂN CỦA TỈNH ĐOÀN, THỊ ĐOÀN TẠI ĐÂY

-----------------
Tag: phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam

1 comment:

Powered by Blogger.