Header Ads

CUỘC THI TÌM HIỂU 30 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN VÀ 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

>>Cập nhật danh sách lớp THPT Giá Rai năm học 2019 - 2020

>>Cập nhật thời khóa biểu THPT Giá Rai lần 2 HK1 năm học 2019 - 2020

THỂ LỆ
CUỘC THI TÌM HIỂU 30 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN VÀ 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-BCH, ngày /8/2019 của BCHQS tỉnh)

1. Đối tượng dự thi

Tất cả cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài lực lượng vũ trang tỉnh và Nhân dân trên địa bàn tỉnh đều được tham gia Cuộc thi.

2. Yêu cầu về tác phẩm dự thi

- Cá nhân hoặc nhóm tác giả có thể tham gia một hoặc nhiều bài dự thi với các hình thức khác nhau trong cùng thời điểm. Người đăng ký dự thi phải là cá nhân hoặc đại diện nhóm (nhóm tác giả không quá 05 người).

- Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để làm tư liệu cho người tham gia dự thi nghiên cứu, tham khảo.

- Bài dự thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng; ghi rõ ở ngoài bìa bài dự thi “Tìm hiểu về 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân”; thông tin cá nhân: Họ và tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, thông tin liên hệ.

- Bài dự thi cần ngắn gọn, súc tích theo yêu cầu của câu hỏi. Ban Tổ chức khuyến khích những bài dự thi đầu tư sâu sắc về nội dung, sáng tạo về hình thức. Tuy nhiên, những bài dự thi có hình thức thể hiện đặc biệt, phải đính kèm và cung cấp nội dung bài dự thi bằng văn bản đánh máy (khối mô hình, khổ lớn, các sản phẩm âm thanh, hình ảnh, DVD…).

- Bài dự thi phải trả lời đủ 10 câu hỏi; nội dung bài thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng. Gương điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động tiêu biểu là người thật, việc thật, có địa chỉ cụ thể rõ ràng, không hư cấu.

- Ban Tổ chức không trả lại những bài đã tham gia dự thi và được sử dụng trong công tác tuyên truyền giáo dục.

>> THỂ LỆ CUỘC THI - TẢI VỀ TẠI ĐÂY

>> CÂU HỎI - TẢI VỀ TẠI ĐÂY

>> ĐỀ CƯƠNG 30 CÂU - TẢI VỀ TẠI ĐÂY

>>Công bố điểm chuẩn Đại học Luật TP HCM 2019

>>Danh sách các Trường công bố điểm chuẩn đại học 2019

>>Cập nhật các Trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2019

No comments

Powered by Blogger.