Header Ads

MỘT SỐ CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG DÀNH CHO BÍ THƯ CHI ĐOÀN

A. Đối với Bí thư chi đoàn khối 10, 11

* Về công tác tuyên truyền

1. Quán triệt các công văn của Đoàn cấp trên cho đoàn viên, thanh niên của chi đoàn thực hiện nghiêm túc. Link công văn tháng 06/2021: BẤM VÀO LINK NÀY

2. Triển khai hướng dẫn Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú. Là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên cuối năm. Yêu cầu: Đoàn viên thể hiện ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh khi tham gia. LINK CÔNG VĂN TẠI ĐÂY

3. Gởi Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên cho BCH Đoàn Trường THPT Giá Rai. Yêu cầu: Mỗi đoàn viên, thanh niên gởi một ý tưởng sáng tạo. Hạn chót là hết ngày 16/05/2021

Link để nhập ý tưởng: BẤM VÀO LINK NÀY

4. Triển khai cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" trên mạng xã hội CVNet 2021: LINK THAM GIA CUỘC THI TẠI ĐÂY

5. NHẬP ĐỊA CHỈ ĐÃ KHAI BÁO Y TẾ THÀNH CÔNG và cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh: LINK KHAI BÁO TẠI ĐÂY

6. Cập nhật điểm thi cuối kỳ 2, phúc khảo điểm (nếu có) ngay sau khi công bố điểm. LINK XEM ĐIỂM TẠI ĐÂY

* Về công tác bí thư chi đoàn trực tiếp thực hiện

7. Đánh giá và công nhận Chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2020 – 2021. DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ CTRLĐVHạn chót hoàn thành hồ sơ, nhập dữ liệu là ngày 16/05/2021. LINK NHẬP DANH SÁCH TỔNG HỢP CTRLĐV TẠI ĐÂY

8. Đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên năm học 2020 – 2021. Đánh giá, xếp loại chất lượng chi đoàn cơ sở năm học 2020 – 2021 (Kèm theo hồ sơ, báo cáo kiểm điểm tập thể). Hạn chót hoàn thành là ngày 16/05/2021. LINK CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TẠI ĐÂY

9. Nhận xét sổ đoàn viên. Hạn chót là ngày 16/05/2021. XEM HƯỚNG DẪN GHI SỔ ĐOÀN TẠI ĐÂY

10. Nộp sổ chi đoàn về cho Đoàn Trường. Yêu cầu: Ghi đầy đủ nội dung. Hạn chót nộp là ngày 16/05/2021.


B. Đối với Bí thư chi đoàn khối 12

1. Nhận xét sổ đoàn viên (Sẽ có thông báo sau).

2. Nộp sổ chi đoàn về cho Đoàn Trường. Yêu cầu: Ghi đầy đủ nội dung. Hạn chót nộp là ngày 31/05/2021.

Cuối năm học thời gian còn rất ít, mà công việc rất nhiều. Nên yêu cầu các Bí thư chi đoàn khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. Đây là một trong tiêu chí đánh giá, xếp loại cho Bí thư chi đoàn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Yêu cầu: Hoàn thành đúng thời gian quy định.

XEM KẾT QUẢ HỌC LỰC, HẠNH KIỂM, THI ĐUA CUỐI NĂM TẠI ĐÂY
----------------------
Tag: đội cờ đỏ của một trường phổ thông, đội cờ đỏ là gì, mẫu sổ trực đội cờ đỏ, đội cờ đỏ sao vàng, cách chấm điểm của đội cờ đỏ, phiếu thông tin học sinh lớp 10, phiếu thông tin học sinh đầu năm, mẫu phiếu thông tin học sinh, phiếu lấy thông tin học sinh, phiếu khai thông tin học sinh, phiếu thu thập thông tin cá nhân học sinh, mẫu phiếu kê khai thông tin học sinh, mẫu phiếu lấy thông tin học sinh, phiếu điều tra thông tin lý lịch học sinh

No comments

Powered by Blogger.