Header Ads

Thông báo nhập học vào lớp 10 năm 2019 - Trường THPT Giá Rai

THÔNG BÁO
- Chọn ban cho học sinh vào lớp 10, học sinh lớp 11, học sinh lớp 12 năm học 2019 - 2020.
- Đăng ký nhập học cho học sinh vào lớp 10.
- Thực hiện đồng phục đi học.
- Cho mượn sách giáo khoa.

Thời hạn nộp đơn đăng ký nguyện vọng, hạn chót ngày 20/7/2019.

thông báo nhập học lớp 10, nhập học lớp 10 năm 2019 trực tuyến, nhập học lớp 10 2019, nhập học lớp 10 năm 2019 cần giấy tờ gì, nhập học lớp 10 năm 2019 cần những giấy tờ gì, nhập học lớp 10 năm 2019 cần những gì, nhập học lớp 10 năm 2019 ngày nào, cách nhập học lớp 10, nhập học cho con vào lớp 10, cách viết đơn xin nhập học lớp 10, hướng dẫn viết đơn xin nhập học lớp 10, đăng ký nhập học lớp 10
thông báo nhập học lớp 10, nhập học lớp 10 năm 2019 trực tuyến, nhập học lớp 10 2019, nhập học lớp 10 năm 2019 cần giấy tờ gì, nhập học lớp 10 năm 2019 cần những giấy tờ gì, nhập học lớp 10 năm 2019 cần những gì, nhập học lớp 10 năm 2019 ngày nào, cách nhập học lớp 10, nhập học cho con vào lớp 10, cách viết đơn xin nhập học lớp 10, hướng dẫn viết đơn xin nhập học lớp 10, đăng ký nhập học lớp 10

------------------
Tag: thông báo nhập học lớp 10, nhập học lớp 10 năm 2019 trực tuyến, nhập học lớp 10 2019, nhập học lớp 10 năm 2019 cần giấy tờ gì, nhập học lớp 10 năm 2019 cần những giấy tờ gì, nhập học lớp 10 năm 2019 cần những gì, nhập học lớp 10 năm 2019 ngày nào, cách nhập học lớp 10, nhập học cho con vào lớp 10, cách viết đơn xin nhập học lớp 10, hướng dẫn viết đơn xin nhập học lớp 10, đăng ký nhập học lớp 10

No comments

Powered by Blogger.