Header Ads

Phát trả hồ sơ học sinh, giấy tốt nghiệp tạm thời, giấy báo điểm thi thpt quốc gia 2019

THÔNG BÁO
(V/v về việc phát trả hồ sơ học sinh, giấy CNTT, giấy báo điểm thi THPT Quốc gia)

Vào lúc 07h30 ngày 22/7/2019 (Thứ hai) tại phòng lớp 12C1.

giấy báo điểm thi thpt quốc gia, giấy báo điểm thi thpt quốc gia 2019, giấy tốt nghiệp tạm thời 2019, giấy chứng nhận kết quả thi thpt quốc gia 2019, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thpt 2019, giấy chứng nhận kết quả thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, hồ sơ học sinh sinh viên gồm những gì

---------------------
Tag: giấy báo điểm thi thpt quốc gia, giấy báo điểm thi thpt quốc gia 2019, giấy tốt nghiệp tạm thời 2019, giấy chứng nhận kết quả thi thpt quốc gia 2019, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thpt 2019, giấy chứng nhận kết quả thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, hồ sơ học sinh sinh viên gồm những gì

No comments

Powered by Blogger.