Header Ads

Từ ngày 16 đến 18/7, thí sinh có thể thử điều chỉnh nguyện vọng 2019

Học phí đại học các Ngành Y dược trên cả nước

Học phí đại học các Ngành tài chính - ngân hàng trên cả nước

Học phí đại học các Ngành công nghệ thông tin trên cả nước

Ngày 10/7, các trường sẽ phải công bố điều chỉnh trong đề án tuyển sinh. Từ ngày 16 đến 18/7, thí sinh có thể thử điều chỉnh nguyện vọng.

điều chỉnh nguyện vọng 2019, điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu, điều chỉnh nguyện vọng 2019 là gì, điều chỉnh nguyện vọng đại học 2019, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng đợt 2, điều chỉnh nguyện vọng 2019, điều chỉnh nguyện vọng 1, điều chỉnh nguyện vọng công an, điều chỉnh nguyện vọng là gì

Theo hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm năm 2019, từ ngày 16 đến 18/7, Cổng thông tin tuyển sinh sẽ mở để thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ thực hành thử nghiệm việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến và bằng phiếu. Đây là giai đoạn chạy thử phần mềm, giúp thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ làm quen.

Kết quả thực hành điều chỉnh trên cổng thông tin tuyển sinh bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử. Hệ thống sẽ được làm mới lại (reset) để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 22 đến 31/7.

Để thí sinh có căn cứ điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường tiếp tục rà soát thông tin trong đề án tuyển sinh công bố hồi tháng 3 như chỉ tiêu, ngành, tổ hợp xét tuyển; bài thi/môn thi chính được nhân hệ số khi xét tuyển, mức chênh lệch điểm giữa các tổ hợp so với tổ hợp gốc, tiêu chí phụ, điểm xét tuyển môn năng khiếu. Thông tin này phải chính xác với cơ sở dữ liệu đã khai báo trong hệ thống nghiệp vụ thi và tuyển sinh.

Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung nội dung đề án, các trường phải tuân thủ quy định, hướng dẫn và việc điều chỉnh không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường. Ví dụ, khi lượng thí sinh đăng ký thấp hơn chỉ tiêu dự kiến một số ngành, nhà trường có thể điều chỉnh chỉ tiêu dư cho các ngành gần trong nhóm ngành, điều chỉnh để thống nhất thông tin khai báo trong hệ thống nghiệp vụ thi với đề án tuyển sinh.

Các điều chỉnh sẽ được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, đảm bảo ngày 10/7 các trường phải công khai đề án.

Theo đúng lịch tuyển sinh được công bố vào tháng 3, các đại học phải chủ động cập nhật ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trước ngày 22/7. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo ngưỡng đầu vào của khối ngành giáo viên và các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trước 21/7.

--------------------
Tag: điều chỉnh nguyện vọng 2019, điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu, điều chỉnh nguyện vọng 2019 là gì, điều chỉnh nguyện vọng đại học 2019, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng đợt 2, điều chỉnh nguyện vọng 2019, điều chỉnh nguyện vọng 1, điều chỉnh nguyện vọng công an, điều chỉnh nguyện vọng là gì

No comments

Powered by Blogger.