Header Ads

Kết quả học tập của học sinh trong năm học 2018 - 2019

[Cập nhật] - Kết quả học tập của học sinh trong năm học 2018 - 2019
Tra cứu kết quả học tập trên vnedu, Tra cứu điểm trên vnedu, tra cứu quá trình học tập trên học bạ điện tử vnedu
- Yêu cầu: Các em kiểm dò các con điểm xem có ĐẦY ĐỦ cột điểm chưa? Nếu THIẾU ĐIỂM hoặc SAI SÓT thì liên lạc gấp cho Thầy trong ngày hôm nay (12/05). Ngày mai (13/05) vào lúc 17h00 sẽ xét duyệt, nên mọi thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết.

- Liên lạc với Thầy trên Facebook: Quân Lý Hành hoặc trên Zalo (thông qua Bí thư chi đoàn lớp).

LINK XEM ĐIỂM TẠI ĐÂY

#Tra cứu kết quả học tập trên vnedu
#Tra cứu điểm trên vnedu
#Tra cứu quá trình học tập trên học bạ điện tử vnedu

No comments

Powered by Blogger.