Header Ads

Danh sách các trường cấp chứng chỉ tiếng anh và các trường được cấp chứng chỉ tin học 2019

Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Cụ thể 8 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm:
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học của bộ giáo dục, hoc tieng anh, học tiếng anh, cách học tiếng anh, trung tâm tiếng anh, quy định về cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ, thi chứng chỉ tiếng anh của bộ giáo dục, chứng chỉ tiếng anh b của bộ giáo dục, trung tâm anh ngữ, chứng chỉ tiếng anh, hoc tieng anh tai nha, chứng chỉ tiếng anh a2 có thời hạn bao lâu, chứng chỉ tin học, thi tieng anh, các trường được cấp chứng chỉ b1, chứng chỉ ngoại ngữ a2, trung tâm học tiếng anh, hoc tieng anh can ban, chứng chỉ tin học thi công chức, chứng chỉ tiếng anh b1 có thời hạn bao lâu, quy đổi chứng chỉ tiếng anh, các trường được cấp chứng chỉ b1 châu âu, các loại chứng chỉ tin học, chứng chỉ tiếng anh a2, chứng chỉ tiếng anh b1, chứng chỉ tiếng anh quốc tế, chứng chỉ tiếng anh b, chứng chỉ tin học cơ bản, chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ tin học ic3, chứng chỉ tin học mos, các trường cấp chứng chỉ tiếng anh a2, các trường cấp chứng chỉ tiếng anh, trường nào được cấp chứng chỉ tiếng anh, danh sách trường cấp chứng chỉ tiếng anh, danh sách các trường cấp chứng chỉ tiếng anh, các trường cấp chứng chỉ tin học, các trường cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học 2019, các trường được cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học ic3, trường nào được phép cấp chứng chỉ tin học, các trường được cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ, những trường được cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học, danh sách các trường cấp chứng chỉ tin học, trường được cấp chứng chỉ tin học, các trường đc cấp chứng chỉ tin học, các trường đại học được cấp chứng chỉ tin học, các trường đại học được phép cấp chứng chỉ tin học, trường đủ điều kiện cấp chứng chỉ tin học, những trường cấp chứng chỉ tin học, các trường được phép cấp chứng chỉ tin học
176 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin gồm:
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học của bộ giáo dục, hoc tieng anh, học tiếng anh, cách học tiếng anh, trung tâm tiếng anh, quy định về cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ, thi chứng chỉ tiếng anh của bộ giáo dục, chứng chỉ tiếng anh b của bộ giáo dục, trung tâm anh ngữ, chứng chỉ tiếng anh, hoc tieng anh tai nha, chứng chỉ tiếng anh a2 có thời hạn bao lâu, chứng chỉ tin học, thi tieng anh, các trường được cấp chứng chỉ b1, chứng chỉ ngoại ngữ a2, trung tâm học tiếng anh, hoc tieng anh can ban, chứng chỉ tin học thi công chức, chứng chỉ tiếng anh b1 có thời hạn bao lâu, quy đổi chứng chỉ tiếng anh, các trường được cấp chứng chỉ b1 châu âu, các loại chứng chỉ tin học, chứng chỉ tiếng anh a2, chứng chỉ tiếng anh b1, chứng chỉ tiếng anh quốc tế, chứng chỉ tiếng anh b, chứng chỉ tin học cơ bản, chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ tin học ic3, chứng chỉ tin học mos, các trường cấp chứng chỉ tiếng anh a2, các trường cấp chứng chỉ tiếng anh, trường nào được cấp chứng chỉ tiếng anh, danh sách trường cấp chứng chỉ tiếng anh, danh sách các trường cấp chứng chỉ tiếng anh, các trường cấp chứng chỉ tin học, các trường cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học 2019, các trường được cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học ic3, trường nào được phép cấp chứng chỉ tin học, các trường được cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ, những trường được cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học, danh sách các trường cấp chứng chỉ tin học, trường được cấp chứng chỉ tin học, các trường đc cấp chứng chỉ tin học, các trường đại học được cấp chứng chỉ tin học, các trường đại học được phép cấp chứng chỉ tin học, trường đủ điều kiện cấp chứng chỉ tin học, những trường cấp chứng chỉ tin học, các trường được phép cấp chứng chỉ tin học
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học của bộ giáo dục, hoc tieng anh, học tiếng anh, cách học tiếng anh, trung tâm tiếng anh, quy định về cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ, thi chứng chỉ tiếng anh của bộ giáo dục, chứng chỉ tiếng anh b của bộ giáo dục, trung tâm anh ngữ, chứng chỉ tiếng anh, hoc tieng anh tai nha, chứng chỉ tiếng anh a2 có thời hạn bao lâu, chứng chỉ tin học, thi tieng anh, các trường được cấp chứng chỉ b1, chứng chỉ ngoại ngữ a2, trung tâm học tiếng anh, hoc tieng anh can ban, chứng chỉ tin học thi công chức, chứng chỉ tiếng anh b1 có thời hạn bao lâu, quy đổi chứng chỉ tiếng anh, các trường được cấp chứng chỉ b1 châu âu, các loại chứng chỉ tin học, chứng chỉ tiếng anh a2, chứng chỉ tiếng anh b1, chứng chỉ tiếng anh quốc tế, chứng chỉ tiếng anh b, chứng chỉ tin học cơ bản, chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ tin học ic3, chứng chỉ tin học mos, các trường cấp chứng chỉ tiếng anh a2, các trường cấp chứng chỉ tiếng anh, trường nào được cấp chứng chỉ tiếng anh, danh sách trường cấp chứng chỉ tiếng anh, danh sách các trường cấp chứng chỉ tiếng anh, các trường cấp chứng chỉ tin học, các trường cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học 2019, các trường được cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học ic3, trường nào được phép cấp chứng chỉ tin học, các trường được cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ, những trường được cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học, danh sách các trường cấp chứng chỉ tin học, trường được cấp chứng chỉ tin học, các trường đc cấp chứng chỉ tin học, các trường đại học được cấp chứng chỉ tin học, các trường đại học được phép cấp chứng chỉ tin học, trường đủ điều kiện cấp chứng chỉ tin học, những trường cấp chứng chỉ tin học, các trường được phép cấp chứng chỉ tin học
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học của bộ giáo dục, hoc tieng anh, học tiếng anh, cách học tiếng anh, trung tâm tiếng anh, quy định về cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ, thi chứng chỉ tiếng anh của bộ giáo dục, chứng chỉ tiếng anh b của bộ giáo dục, trung tâm anh ngữ, chứng chỉ tiếng anh, hoc tieng anh tai nha, chứng chỉ tiếng anh a2 có thời hạn bao lâu, chứng chỉ tin học, thi tieng anh, các trường được cấp chứng chỉ b1, chứng chỉ ngoại ngữ a2, trung tâm học tiếng anh, hoc tieng anh can ban, chứng chỉ tin học thi công chức, chứng chỉ tiếng anh b1 có thời hạn bao lâu, quy đổi chứng chỉ tiếng anh, các trường được cấp chứng chỉ b1 châu âu, các loại chứng chỉ tin học, chứng chỉ tiếng anh a2, chứng chỉ tiếng anh b1, chứng chỉ tiếng anh quốc tế, chứng chỉ tiếng anh b, chứng chỉ tin học cơ bản, chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ tin học ic3, chứng chỉ tin học mos, các trường cấp chứng chỉ tiếng anh a2, các trường cấp chứng chỉ tiếng anh, trường nào được cấp chứng chỉ tiếng anh, danh sách trường cấp chứng chỉ tiếng anh, danh sách các trường cấp chứng chỉ tiếng anh, các trường cấp chứng chỉ tin học, các trường cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học 2019, các trường được cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học ic3, trường nào được phép cấp chứng chỉ tin học, các trường được cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ, những trường được cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học, danh sách các trường cấp chứng chỉ tin học, trường được cấp chứng chỉ tin học, các trường đc cấp chứng chỉ tin học, các trường đại học được cấp chứng chỉ tin học, các trường đại học được phép cấp chứng chỉ tin học, trường đủ điều kiện cấp chứng chỉ tin học, những trường cấp chứng chỉ tin học, các trường được phép cấp chứng chỉ tin học
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học của bộ giáo dục, hoc tieng anh, học tiếng anh, cách học tiếng anh, trung tâm tiếng anh, quy định về cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ, thi chứng chỉ tiếng anh của bộ giáo dục, chứng chỉ tiếng anh b của bộ giáo dục, trung tâm anh ngữ, chứng chỉ tiếng anh, hoc tieng anh tai nha, chứng chỉ tiếng anh a2 có thời hạn bao lâu, chứng chỉ tin học, thi tieng anh, các trường được cấp chứng chỉ b1, chứng chỉ ngoại ngữ a2, trung tâm học tiếng anh, hoc tieng anh can ban, chứng chỉ tin học thi công chức, chứng chỉ tiếng anh b1 có thời hạn bao lâu, quy đổi chứng chỉ tiếng anh, các trường được cấp chứng chỉ b1 châu âu, các loại chứng chỉ tin học, chứng chỉ tiếng anh a2, chứng chỉ tiếng anh b1, chứng chỉ tiếng anh quốc tế, chứng chỉ tiếng anh b, chứng chỉ tin học cơ bản, chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ tin học ic3, chứng chỉ tin học mos, các trường cấp chứng chỉ tiếng anh a2, các trường cấp chứng chỉ tiếng anh, trường nào được cấp chứng chỉ tiếng anh, danh sách trường cấp chứng chỉ tiếng anh, danh sách các trường cấp chứng chỉ tiếng anh, các trường cấp chứng chỉ tin học, các trường cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học 2019, các trường được cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học ic3, trường nào được phép cấp chứng chỉ tin học, các trường được cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ, những trường được cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học, danh sách các trường cấp chứng chỉ tin học, trường được cấp chứng chỉ tin học, các trường đc cấp chứng chỉ tin học, các trường đại học được cấp chứng chỉ tin học, các trường đại học được phép cấp chứng chỉ tin học, trường đủ điều kiện cấp chứng chỉ tin học, những trường cấp chứng chỉ tin học, các trường được phép cấp chứng chỉ tin học
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học của bộ giáo dục, hoc tieng anh, học tiếng anh, cách học tiếng anh, trung tâm tiếng anh, quy định về cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ, thi chứng chỉ tiếng anh của bộ giáo dục, chứng chỉ tiếng anh b của bộ giáo dục, trung tâm anh ngữ, chứng chỉ tiếng anh, hoc tieng anh tai nha, chứng chỉ tiếng anh a2 có thời hạn bao lâu, chứng chỉ tin học, thi tieng anh, các trường được cấp chứng chỉ b1, chứng chỉ ngoại ngữ a2, trung tâm học tiếng anh, hoc tieng anh can ban, chứng chỉ tin học thi công chức, chứng chỉ tiếng anh b1 có thời hạn bao lâu, quy đổi chứng chỉ tiếng anh, các trường được cấp chứng chỉ b1 châu âu, các loại chứng chỉ tin học, chứng chỉ tiếng anh a2, chứng chỉ tiếng anh b1, chứng chỉ tiếng anh quốc tế, chứng chỉ tiếng anh b, chứng chỉ tin học cơ bản, chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ tin học ic3, chứng chỉ tin học mos, các trường cấp chứng chỉ tiếng anh a2, các trường cấp chứng chỉ tiếng anh, trường nào được cấp chứng chỉ tiếng anh, danh sách trường cấp chứng chỉ tiếng anh, danh sách các trường cấp chứng chỉ tiếng anh, các trường cấp chứng chỉ tin học, các trường cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học 2019, các trường được cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học ic3, trường nào được phép cấp chứng chỉ tin học, các trường được cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ, những trường được cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học, danh sách các trường cấp chứng chỉ tin học, trường được cấp chứng chỉ tin học, các trường đc cấp chứng chỉ tin học, các trường đại học được cấp chứng chỉ tin học, các trường đại học được phép cấp chứng chỉ tin học, trường đủ điều kiện cấp chứng chỉ tin học, những trường cấp chứng chỉ tin học, các trường được phép cấp chứng chỉ tin học
Bộ GD-ĐT cũng công bố danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ; bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ gồm:
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học của bộ giáo dục, hoc tieng anh, học tiếng anh, cách học tiếng anh, trung tâm tiếng anh, quy định về cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ, thi chứng chỉ tiếng anh của bộ giáo dục, chứng chỉ tiếng anh b của bộ giáo dục, trung tâm anh ngữ, chứng chỉ tiếng anh, hoc tieng anh tai nha, chứng chỉ tiếng anh a2 có thời hạn bao lâu, chứng chỉ tin học, thi tieng anh, các trường được cấp chứng chỉ b1, chứng chỉ ngoại ngữ a2, trung tâm học tiếng anh, hoc tieng anh can ban, chứng chỉ tin học thi công chức, chứng chỉ tiếng anh b1 có thời hạn bao lâu, quy đổi chứng chỉ tiếng anh, các trường được cấp chứng chỉ b1 châu âu, các loại chứng chỉ tin học, chứng chỉ tiếng anh a2, chứng chỉ tiếng anh b1, chứng chỉ tiếng anh quốc tế, chứng chỉ tiếng anh b, chứng chỉ tin học cơ bản, chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ tin học ic3, chứng chỉ tin học mos, các trường cấp chứng chỉ tiếng anh a2, các trường cấp chứng chỉ tiếng anh, trường nào được cấp chứng chỉ tiếng anh, danh sách trường cấp chứng chỉ tiếng anh, danh sách các trường cấp chứng chỉ tiếng anh, các trường cấp chứng chỉ tin học, các trường cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học 2019, các trường được cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học ic3, trường nào được phép cấp chứng chỉ tin học, các trường được cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ, những trường được cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học, danh sách các trường cấp chứng chỉ tin học, trường được cấp chứng chỉ tin học, các trường đc cấp chứng chỉ tin học, các trường đại học được cấp chứng chỉ tin học, các trường đại học được phép cấp chứng chỉ tin học, trường đủ điều kiện cấp chứng chỉ tin học, những trường cấp chứng chỉ tin học, các trường được phép cấp chứng chỉ tin học
------------------------------------
Tag: chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học của bộ giáo dục, hoc tieng anh, học tiếng anh, cách học tiếng anh, trung tâm tiếng anh, quy định về cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ, thi chứng chỉ tiếng anh của bộ giáo dục, chứng chỉ tiếng anh b của bộ giáo dục, trung tâm anh ngữ, chứng chỉ tiếng anh, hoc tieng anh tai nha, chứng chỉ tiếng anh a2 có thời hạn bao lâu, chứng chỉ tin học, thi tieng anh, các trường được cấp chứng chỉ b1, chứng chỉ ngoại ngữ a2, trung tâm học tiếng anh, hoc tieng anh can ban, chứng chỉ tin học thi công chức, chứng chỉ tiếng anh b1 có thời hạn bao lâu, quy đổi chứng chỉ tiếng anh, các trường được cấp chứng chỉ b1 châu âu, các loại chứng chỉ tin học, chứng chỉ tiếng anh a2, chứng chỉ tiếng anh b1, chứng chỉ tiếng anh quốc tế, chứng chỉ tiếng anh b, chứng chỉ tin học cơ bản, chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ tin học ic3, chứng chỉ tin học mos, các trường cấp chứng chỉ tiếng anh a2, các trường cấp chứng chỉ tiếng anh, trường nào được cấp chứng chỉ tiếng anh, danh sách trường cấp chứng chỉ tiếng anh, danh sách các trường cấp chứng chỉ tiếng anh, các trường cấp chứng chỉ tin học, các trường cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học 2019, các trường được cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học ic3, trường nào được phép cấp chứng chỉ tin học, các trường được cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ, những trường được cấp chứng chỉ tin học cơ bản, các trường được cấp chứng chỉ tin học, danh sách các trường cấp chứng chỉ tin học, trường được cấp chứng chỉ tin học, các trường đc cấp chứng chỉ tin học, các trường đại học được cấp chứng chỉ tin học, các trường đại học được phép cấp chứng chỉ tin học, trường đủ điều kiện cấp chứng chỉ tin học, những trường cấp chứng chỉ tin học, các trường được phép cấp chứng chỉ tin học

No comments

Powered by Blogger.