Header Ads

Giáo án chương trình mới soạn theo chủ đề định hướng phát triển năng lực của học sinh

CÁC BẠN MUỐN MUA TÀI LIỆU THÌ LIÊN HỆ EMAIL: hanhquan20032003@gmail.com

Giáo án chương trình mới theo chủ đề định hướng phát triển năng lực của học sinh

GIÁO ÁN DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN VỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC:

* MÔN TIN HỌC

TIN HỌC 10 - MUA TẠI ĐÂY

TIN HỌC 11 HỌC KỲ 1 MUA TẠI ĐÂY

TIN HỌC 11 HỌC KỲ 2 - MUA TẠI ĐÂY 

TIN HỌC 12 - MUA TẠI ĐÂY

No comments

Powered by Blogger.