Header Ads

BÍ THƯ CHI ĐOÀN ĐĂNG KÝ PHÒNG MÁY LÀM VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀNBCH Đoàn Trường có hỗ trợ mở phòng máy cho Bí thư chi đoàn chỉnh sửa văn kiện Đại hội chi đoàn. Bí thư chi đoàn sẽ đăng ký vào Link bên dưới để BCH Đoàn Trường sắp xếp công việc.
BÍ THƯ CHI ĐOÀN ĐĂNG KÝ PHÒNG MÁY LÀM VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN


BÍ THƯ CHI ĐOÀN ĐĂNG KÝ PHÒNG MÁY LÀM VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

No comments

Powered by Blogger.