Header Ads

Không gõ được nhóm phím số bên phải

Cách 1: Trước hết nhìn xuống khay hệ thống, nếu có biểu tượng hình con chuột thì double click vào, hiện lên bảng Accesibility Option, chọn Mouse, xong Click vào Use MouseKey, thế là OK.
Không gõ được nhóm phím số bên phải
Cách 2: START > SETTINGS > CONTROLPANEL > ACCESSIBILYTI OPTIONS > MOUSE > chọn User mouse > settings > ở dòng User mousekeys when numlock is: kích chọn 0FF > OK.

No comments

Powered by Blogger.