Header Ads

ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH KHÓA XI

Ngày 13/12/2017, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chính thức thông qua Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Để giúp các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện Điều lệ Đoàn XI có hiệu quả, Ban Biên tập web doanthanhnien.vn xin trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung của Điều lệ Đoàn XI (tải tại đây).

ĐIỀU LỆ
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 13/12/2017)

No comments

Powered by Blogger.