Header Ads

Kiểm tra thu nhập của một kênh YouTube bất kỳ

Cách kiểm tra thu nhập, thông tin của một kênh YouTube bất kỳ
Link của kênh: https://www.youtube.com/channel/UCPu7cX9LrVOlCDK905T9tVw
ID của kênh là phần sau chữ channel: UCPu7cX9LrVOlCDK905T9tVw – Chúng ta sẽ dùng nó để kiểm tra thông tin.
Bây giờ, bạn truy cập vào trang web socialblade tại: http://socialblade.com/youtube
Bạn nhập ID của kênh YouTube (hoặc có thể nhập tên kênh cũng được nhé) vào khung có chữ: “Enter YouTube Username” và bấm vào biểu tượng có hình cái kính lúp.
Cách kiểm tra thu nhập, thông tin của một kênh YouTube bất kỳ
Lúc này, bạn sẽ thấy thông tin khá chi tiết của kênh
- Uploads: Tổng số video của kênh.
- Subscribers: Số lượt Subscribers kênh.
- Video Views: Tổng lượt Views của kênh.
- Contry: Quốc gia của kênh.
- Channel Type: Lĩnh vực hoạt động của kênh.
- User Creates: Ngày tạo kênh.
Một số thông tin cần quan tâm
- NETWORK/ CLAIMED BY: Kênh tham gia Network nào? Đối với kênh này thì Network là Viettel nhé!
- ESTIMATED MONTHLY EARNINGS: Khoảng thu nhập hàng tháng của kênh. (dĩ nhiên là con số ước chừng).
- ESTIMATED YEARLY EARNINGS: Khoảng thu nhập hàng năm của kênh. (dĩ nhiên là con số ước chừng).
Nguồn: Kenhkienthuc

No comments

Powered by Blogger.