Header Ads

Tổng bí thư: 'Tránh nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị'

Tổng bí thư cho rằng hiện vẫn còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng.
Ngày 11/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 nhiệm kỳ 2017-2022 đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và 1.000 đại biểu đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên, gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đã tham dự.
Ngày 11/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 nhiệm kỳ 2017-2022 đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và 1.000 đại biểu đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên, gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đã tham dự.

Tổng bí thư khẳng định những năm gần đây Đoàn có nhiều tiến bộ trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa được tăng cường. "Thành tích của thế hệ trẻ Việt Nam và Đoàn là rất to lớn và đáng tự hào", Tổng bí thư nói và biểu dương những cố gắng của phong trào thanh thiếu nhi, hoạt động của các cấp bộ đoàn trong cả nước.
Tuy nhiên, Tổng bí thư cho rằng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua vẫn còn hạn chế. Một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thậm chí, một số ít thanh niên bị lôi kéo, có những việc làm đi ngược lại truyền thống của Đoàn, trái với mục tiêu của Đảng, của dân tộc.

"Tình trạng tội phạm và tệ nạn trong thanh thiếu niên diễn biến phức tạp, trong khi đó Đoàn còn chậm và lúng túng trong nghiên cứu đề xuất giải pháp, chưa kịp thời có ý kiến và tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc, mặt trái tác động đến thanh thiếu nhi. Công tác giáo dục của Đoàn rộng nhưng chưa sâu", Tổng bí thư nói.

Bên cạnh đó, một số hoạt động của Đoàn còn nặng về bề nổi, dàn trải và hình thức. Một số phong trào chỉ thu hút được thanh niên tiên tiến tham gia, kết quả thiếu tính bền vững...

Tránh tình trạng 'nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị'

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở ba vấn đề cần được thảo luận sâu tại đại hội. Thứ nhất là tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

"Đây là vừa là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt, thường xuyên, vừa cơ bản, lâu dài, đòi hỏi có sự quan tâm đầu tư thỏa đáng", Tổng bí thư nhấn mạnh và cho rằng Đoàn cần tập hợp giáo dục thanh niên, khơi dậy các bạn trẻ lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, kiên định vào chế độ, tiếp nối truyền thống cha anh.

Muốn làm tốt nhiệm vụ trên, Tổng bí thư cho rằng phải đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn chủ chốt, tự giác học trước, làm trước. Sau đó, cần phát huy vai trò tự rèn luyện, khả năng tự hoàn thiện mình của thanh thiếu nhi dưới sự định hướng, hỗ trợ tốt nhất của tổ chức đoàn, hội, đội.

Đặc biệt, Đoàn cần định hướng giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác thông tin sai trái, tăng cường sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội, "tránh tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị".
Vấn đề thứ hai Tổng bí thư nhắc tới là chăm lo để tổ chức Đoàn vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động. Cán bộ Đoàn phải có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, không ngừng tu dưỡng bản thân. Cán bộ Đoàn phải tiên phong, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo.

Theo Tổng bí thư, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị là trách nhiệm, quyền lợi chính trị của đoàn viên thanh niên và tổ chức Đoàn, là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cấp bộ Đoàn. Đoàn phải thường xuyên bổ sung nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cho Đảng.

Cuối cùng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đoàn phải đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Phong trào của Đoàn cần đi sâu vào các mặt trận quan trọng như học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất kinh doanh, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu..., khắc phục các biểu hiện hình thức, dàn trải, bảo đảm tính hiệu quả, lan tỏa, sát với thực tế.

Đặc biệt, Đoàn cần quan tâm phát triển nguồn nhân lực trẻ, nhất là nhân lực có chất lượng cao; định hướng cho thanh niên học tập và tự học tập suốt đời, phấn đấu và rèn luyện mọi mặt, vươn lên làm chủ khoa học và công nghệ tiên tiến, phương pháp quản lý hiện đại, khơi dậy khát vọng khởi nghiệp và tổ chức các hoạt động giúp thanh niên khởi nghiệp thành công.

Khẳng định chất lượng của tổ chức Đoàn là căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức Đảng cùng cấp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu lựa chọn người tiêu biểu để bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 11, thực hiện tốt nghị quyết đại hội và đưa phong trào thanh niên tiếp tục phát triển.
Theo Dương Tâm (https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tong-bi-thu-tranh-nhat-dang-kho-doan-xa-roi-chinh-tri-3682756.html)

No comments

Powered by Blogger.