Header Ads

Sửa lỗi BCD, Winload.exe, Winload.efi, Recovery bằng Macrium reflect

Lỗi BCD, Winload.exe, Winload.efi làm cho máy tính không khởi động được. Dấu hiệu nhận biết của lỗi này là xuất hiện các thông báo như: Bootmgr is missing, Winload.exe, Winload.efi, BCD. Màn hình lỗi có thể là màu xanh với thông báo Recovery, hoặc màn hình đen Windows Boot Manager.
Sửa lỗi BCD, Winload.exe, Winload.efi, Recovery bằng Macrium reflect
Các bước thực hiện:
- Boot USB vào Mini Windows 10 trong Anhdv Boot
- Nhấp chuột phải vào Desktop trên Mini Windows, chọn Recovery Tool > Macrium reflect
- Chọn thẻ Backup để xem phân vùng khởi động và phân vùng cài đặt windows
- Chọn thẻ Recovery, chọn Fix Windows Boot Problems để sửa lỗi khởi động windows
- Tìm phân vùng cài đặt windows
- Chọn phân vùng khởi động Windows (thường sẽ là phân vùng FAT32), nếu không có thì chính là ổ C cài - windows
- Finish để hoàn tất việc sửa lỗi khởi động windows
- Khởi động lại máy tính và tận hưởng thành quả
Lời kết
Lỗi BCD, Winload.exe, Winload.efi có nhiều cách sửa. Trong đó sửa bằng Macrium Reflect là đơn giản nhất.
Nguồn: anh-dv.com

No comments

Powered by Blogger.