Header Ads

Hướng dẫn kiểm tra ai đang xài Wifi của modem Viettel

B1. Thông thường đường dẫn đăng nhập sẽ là: http://192.168.1.1
B2. Nhập User/Password
B3. Sau khi đăng nhập vào các bạn chỉ việc xem list những kết nối tới modem của bạn. Tùy vào dòng modem chức năng này sẽ có ở các phần khác nhau. Ví dụ dưới đây là của Viettel.

No comments

Powered by Blogger.