Header Ads

Giới hạn việc sửa nội dung file word 2013

1/ Giới hạn việc sửa nội dung file word
Bước 1: Bạn vào File > Info > Protect Document > Mark as final
Giới hạn việc sửa nội dung file word
Bước 2: Ở cửa sổ hiện ra, bạn chọn OK
Ở cửa sổ tiếp theo hiện ra bạn chọn tiếp OK
Lúc này bạn đã lưu file word của mình ở dưới dạng [Read Only] tức là chỉ đọc. Nếu bạn vẫn muốn chỉnh sửa thêm cho file word của mình thì bạn click vào Edit Anyway rồi tiến hành sửa file.
Sau đó bạn làm lại các bước ở trên để lưu lại file dưới dạng Read Only
2/ Làm sao để bỏ chức năng 'Read Only'
Cách 1: Bạn vào Tool > Option > Security > Click bỏ chọn Read-only recommended
Cách 2: Bạn thử click phải vào file cần mở > Properties > Click bỏ chọn Read-only

No comments

Powered by Blogger.