Header Ads

Cách tính số lần sạc của pin laptop

Đối với những sản phẩm chưa có, phần mềm quản lý pin từ bên thứ ba là giải pháp thay thế. Tuy nhiên, người dùng có thể tự kiểm tra mà không cần phần mềm, bằng cách sử dụng dòng lệnh powercfg (nếu thiết bị đang sử dụng chạy hệ điều hành Windows).
Cách tính số lần sạc của pin laptop
Pin laptop giảm tuổi thọ sau khoảng 300 - 500 lần sạc.
Các bước thực hiện:
1. Chạy Command Prompt (cmp) dưới quyền quản trị hệ thống (bằng cách nhấn chuột phải và chọn Run as adminiristrator).
2. Gõ vào lệnh: powercfg /batteryreport /output "C:\ battery-report.html". Nhấn Enter.
3. Tìm đến tập tin "battery-report.html" tại ổ C và mở bằng trình duyệt web. Các thông số bạn có thể thấy bao gồm: Design Capacity (công suất thiết kế, thể hiện công suất tối đa của pin), Full Charger Capacity (công suất tối đa của pin sạc đầy tại thời điểm hiện tại), Battery Capacity History (thông tin về các lần sạc pin), Battery Life Estimates (Ước tính tuổi thọ pin)..

No comments

Powered by Blogger.