Header Ads

Điểm chuẩn trung cấp các trường CAND năm 2016

Ngày 20-9, Tổng cục Chính trị CAND đã chính thức duyệt điểm chuẩn trung cấp các trường CAND năm 2016.
Điểm chuẩn trung cấp các trường CAND năm 2016
Điểm chuẩn trung cấp các trường CAND năm 2016
Điểm chuẩn trung cấp các trường CAND năm 2016
Điểm chuẩn trung cấp các trường CAND năm 2016
Điểm chuẩn trung cấp các trường CAND năm 2016
Nguồn: cand.com.vn

No comments

Powered by Blogger.