Header Ads

Khắc phục lỗi Failed to initialize Direct3D khi chạy chương trình

HỎI: Có bạn nào gặp lỗi Failed to initialize Direct3D chưa? Hướng dẫn mình khắc phục lỗi nha! Cảm ơn!
CÁCH KHẮC PHỤC:
Các bạn tải dotnetfx35 về cài đặt nha! TẢI TẠI ĐÂY
Hoặc tải Download Directx 9.0c về máy tính - TẢI TẠI ĐÂY

1 comment:

Powered by Blogger.