Header Ads

Bài 3: Giới thiệu về máy tính môn Tin học 10

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1/ Khái niệm hệ thống tin học?
2/ Hãy giới thiệu và vẽ sơ đồ cấu trúc tổng quát của máy tính?
3/ Hãy trình bày chức năng từng bộ phận:
- Bộ xử lí trung tâm.
- Bộ nhớ trong.
- Bộ nhớ ngoài.
- Thiết bị vào.
- Thiết bị ra.
4/ Hãy nêu một số bộ phận chính của CPU? Chức năng của các bộ phận chính đó?
5/ Bố nhớ trong của máy tính gồm những thành phần nào? Chức năng của các thành phần đó?
6/ Em hãy kể tên những thiết bị vào mà em biết? Chức năng của các thiết bị đó?
7/ Em hãy kể tên những thiết bị ra mà em biết? Chức năng của các thiết bị đó?
8/ Em hãy trình bày những nguyên lí sau:
- Nguyên lí điều khiển bằng chương trình.
- Nguyên lí lưu trữ chương trình.
- Nguyên lí truy cập theo địa chỉ.
- Nguyên lí Phôn Nôi-man.

1 comment:

Powered by Blogger.