Header Ads

Đáp án các môn thi chính thức trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC

ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ

ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

ĐÁP ÁN MÔN VĂN

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

Nguồn: Bộ giáo dục và đào tạo

1 comment:

  1. Đề thi khối A năm này một số câu có cấu trúc lạ.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.