Header Ads

Tạo hộp nhận xét/bình luận mới cho blogspot

Thủ thuật này cũng khá đơn giản, bạn đăng nhập vào Blog > Chọn Bố cục > Chọn thêm tiện ích HTML/Javacript.
Tạo hộp nhận xét/bình luận mới cho blogspot
Sau đó copy tất cả đoạn code phía dưới dán vào:
<center><div style="font-weight:bold; border: 2px #30a1db solid; padding:5px; text-align:center; background:#FFF380;"><span style="color: red; font-size: large;">Bình luận mới nhất của các bạn</div></span>
<div style="border: 5px solid orange; color: cyan; height: 450px; margin: 5px 0; overflow: auto; padding: 10px; text-align: left; width: 280px;">
<style type="text/css">
    ul.w2b_recent_comments{list-style:none;margin:0;padding:0;}
    .w2b_recent_comments li{background:none !important;margin:0 0 6px !important;padding:0 0 6px 0 !important;display:block;clear:both;overflow:hidden;list-style:none;}
    .w2b_recent_comments li .avatarImage{padding:3px;background:#fefefe;-webkit-box-shadow:0 1px 1px #ccc;-moz-box-shadow:0 1px 1px #ccc;box-shadow:0 1px 1px #ccc;float:left;margin:0 6px 0 0;position:relative;overflow:hidden;}
    .avatarRound{-webkit-border-radius:100px;-moz-border-radius:100px;border-radius:100px;}
    .w2b_recent_comments li img{padding:0px;position:relative;overflow:hidden;display:block;}
    .w2b_recent_comments li span{margin-top:4px;color: #666;display: block;font-size: 12px;font-style: italic;line-height: 1.4;}
</style>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
    // Recent Comments Settings
    var
 numComments  = 200,
 showAvatar  = true,
 avatarSize  = 60,
 roundAvatar = true,
 characters  = 60,
 defaultAvatar  = "http://www.gravatar.com/avatar/?d=mm",
 hideCredits = true;
//]]>
</script>
<script src="https://sites.google.com/site/dunghennessyjs/comment2.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://www.tinhocgiarai.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json&amp;callback=w2b_recent_comments&amp;max-results=200" type="text/javascript"></script>
</div>
</center>
Bây giờ bạn thay đổi các dòng lệnh màu đỏ, trong đó:
* Background: màu nền của tiêu đề phía trên
* Color: màu chữ tiêu đề.
* Bình luận mới nhất: bạn có thể thay đổi chữ nào mà bạn muốn.
* Orange: màu của khung hộp, có thể thay red (đỏ), black (đen), white (trắng), Pink (hồng), yellow (vàng), green (xanh)....
* Height: chiều cao của hộp.
* Width: chiều rộng của hộp
Thay đổi dòng lệnh màu xanh, trong đó:
* Color: Mã màu của comment
* Font-size: kích thước chữ comment
* AvatarSize: kích thước của Avatar
* Characters: số lượng từ của comment
* http://www.tinhocgiarai.blogspot.com bằng địa chỉ trang Blog của bạn
Nguồn: http://cdqtkd5a.blogspot.com/2013/02/tao-hop-nhan-xetbinh-luan-moi-cho.html

1 comment:

Powered by Blogger.